“Корелација помеѓу младинските приоритети и официјалните политики”. 

М
п
л
o
д
л
и
и
н
т
с
и
к
к
и
и

progres.org.mk

progres.org.mk

progres.org.mk

Како да се справиме со демографската криза во Република Македонија

Детали

DEMOCRACY NEEDS DEMOCRATS

THE ROLE OF POLITICAL FOUNDATIONS IN THE DEMOCRATIC DEVELOPMENT OF THE WESTERN BALKANS

Детали

КОНКУРС за Политичка академија за социјална демократија

Прогрес - Институт за социјална демократија во соработка со Меѓународниот центар „Олоф Палме“, Фондацијата „Калеви Сорса“ и Фондацијата „Фридрих Еберт “, Канцеларија во Македонија распишуваат КОНКУРС за учесници на деветтата Политичка академија за социјална демократија во 2017/2018 година. Политичката академија е образовен проект, дизајниран како академски курс и тренинг. Главна задача на Академијата е да образува и тренира индивидуи коишто ги споделуваат социјалдемократските вредности и коишто во своите секојдневни активности влијаат и ги обликуваат политичките одлуки во Македонија.

Детали

„Демократија, владеење на правото и слобода на медиумите – клучни критериуми во напредокот кон Европската унијја“

Детали

The Progress Institute

The Progress Institute is a political institute, established as a think tank, promoting social democratic values in Macedonia by helping the local SD parties to create, implement and promote their policies.

The Progress Institute is a political institute, established as a think tank, promoting social democratic values in Macedonia by helping the local SD parties to create, implement and promote their policies.

The institute offers trainings, organizes seminars and conferences, creates policy papers and conducts research. The aim of these activities is to strengthen the capacity of the Macedonian social democrats to create, implement and promote their programs and policies. The Progress Institute is encouraging the international cooperation among the fellow foreign organizations and parties by exchanging experiences, knowledge and experts.

Годишни извештаи